Petra Nemcová vzpomíná na pozdní snoubenku

Nemcova tragicky ztratila snoubence Simona Atlee v tsunami v Indickém oceánu v roce 2004.