Ari Melber z MSNBC je v nebezpečí ztráty právního zastoupení

New York vyžaduje, aby právníci připustení k výkonu státní praxe zaplatili 375 $, když obnovují svou registraci každé dva roky.