John Stamos ve věci Lori Loughlinové: „Trest se nerovná zločinu“

'Chci počkat, až k soudu dojde, pokud ano, nebo ať už je výsledek jakýkoli, a pak o tom promluvit.'