Jennifer Lopez porodí všechno v novém filmu 'Hustlers?'

Zdá se, že hodně bude ponecháno na představivosti.