Režisérka žalovala M. Night Shyamalan za údajné krádež jejího filmu

'Výsledkem této karikatury mužského pohledu je naprostá bastardizace práce paní Gregorini.'

Reálné zpravodajské kotvy se vážou v The Morning Show

'Mým jediným starostí z toho bylo zajistit, aby byla žena kotvy krásná.'